warehousing header werknemers

Algemene voorwaarden

BELANGRIJK
Mentrex Lemac B.V., treed namens haar klanten uitsluitend op als (Douane)expediteur en (Douane)veemhouder.

Mentrex en al haar gelieerde ondernemingen wijzen uitdrukkelijk op het feit dat zij geen zendingen zullen accepteren van namaakproducten, gedecodeerde en/of gerecodeerde producten. Mentrex is gerechtigd om in de gevallen waarin deze producten wel haar warehouse bereiken, althans producten waarvan het vermoeden bestaat dat dit namaakproducten, gedecodeerde en/of gerecodeerde producten zijn, direct de merkgerechtigde en de douane te informeren over de ontvangst van die zending, voorzien van alle specificaties, foto’s, correspondentie en documenten. Daarnaast is Mentrex gerechtigd om alle verdere werkzaamheden met betrekking tot deze zending(en) op te schorten en de zending(en) onder zich te houden totdat de merkgerechtigde en/of de douane Mentrex van verdere instructies heeft voorzien, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever van Mentrex voor alle door Mentrex gemaakte en nog te maken kosten.

EXPEDITIEVOORWAARDEN
Op al onze werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing, gedeponeerd door de FENEX (Nederlandse organisatie voor Expeditie en Logistiek) ter laatste versie.

Met uitsluiting van art. 23 van de Nederlandse Expeditievoorwaarden zullen alle geschil len uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, in de Staat der Nederlanden.

BETALINGSCONDITIES
Van toepassing zijn de algemene betalingsvoorwaarden van Transport en Logistiek Nederland, ‘s-Gravenhage.

Deze voorwaarden worden U op verzoek toegezonden.

De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten